ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รับทราบนโยบายและปรึกษาหารือข้อราชการ

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รับทราบนโยบายและปรึกษาหารือข้อราชการ


เอกสารแนบ