ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวอัจฉราภรณ์ โพธิ์ขาว นักจิตวิทยาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวทางการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 90 และมาตรา 132

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวอัจฉราภรณ์  โพธิ์ขาว นักจิตวิทยาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวทางการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 90 และมาตรา 132


เอกสารแนบ