ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


เอกสารแนบ