ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีลงนามการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีลงนามการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม  เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


เอกสารแนบ