ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
พ.109/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.43/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.45/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.51/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.52/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.110/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.20/60
ติดตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.31/60
นัดฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.32/60
นัดฟังผลการปฏิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.38/60
นัดฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.