ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
พ.4/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.5/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.6/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.79/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 10
อ.80/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 10
อ.81/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 10
อ.82/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 10