ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง QR CODE
เอกสารอื่นๆ
บัญชีปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
  1. บัญชีปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
  2. บัญชีปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร พฤศจิกายน 2560
  3. บัญชีปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ธันวาคม 2560
  4. บัญชีปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561
  5. บัญชีปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
พ.194/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
พ.195/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
พ.196/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00